عوامل جذب و رويكرد جوانان به نماز2
49 بازدید
محل نشر: ماهنامه پژوهشی ،آموزشی مبلغان معاونت تبلیغ حوزه های علمیه
نقش: نویسنده
سال نشر: 1394
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله ای تخصصی در خصوص روشهای جذب جوان به نماز و مسجد