مصداق«2دریا»در آیه مرج البحرین
13 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

 

مرحوم علامه حلی در کتاب« نهج الحقّ و کشف الصدق / ترجمه علیرضا کهنسال » در بیان مصداق 2 دریا در سوره مبارکه الرحمن

« مَرَجَ الْبَحْرَینِ یلْتَقِیان[1] » جمهور از ابن عباس آورده اند که میان علی و فاطمه علیهما السّلام برزخ و فاصله ای است که پیامبر است و از آن دو گوهر و مرجان که حسن و حسین سلام الله علیهما هستند پدید آمده اند و این مرتبت برای هیچ یک از یاران پیامبر بدست نیامده است.[2]

علی محمد مظفری

[1] الرحمن: 19.

[2]الدر المنثور، ج 6، ص 146، روح المعانی، ج 27، ص 93، مناقب ابن مغازلی ص 339، نور الابصار ص 101، ینابیع المودة ص 118، گفته است: روایت را ابو نعیم، ثعلبی و مالکی به اسانید خود بیان کرده اند و سفیان ثوری نیز روایت را آورده؛ جملگی از ابو سعید خدری و ابن عباس و انس بن مالک حدیث کرده اند.