آمرزش قطعی زوّار الحسین در عرفه
31 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

آمرزش قطعی زوّار الحسین در عرفه

به نقل مرحوم ابن قولویه در کتاب شریف «کامل الزیارات» از حنان بن سدیر از پدرش از امام صادق سلام الله علیه:

إِذَا کانَ یوْمُ عَرَفَةَ اطَّلَعَ اللَّهُ تَعَالَی عَلَی زُوَّارِ قَبْرِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَینِ سلام الله علیه فَقَالَ لَهُمُ اسْتَأْنِفُوا فَقَدْ غَفَرْتُ لَکمْ ثُمَّ یجْعَلُ إِقَامَتَهُ عَلَی أَهْلِ عَرَفَاتٍ.

زمانی که روز عرفه فرا برسد، خداوند متعال به زوّار قبر حضرت ابی عبد اللَّه الحسین علیه السّلام توجّه نموده پس به ایشان می فرماید:از ابتداء شروع به عمل نمائید زیرا شما را آمرزیدم سپس با اهل عرفات انس می گیرد.

شرح روایت:

اطّلَعَ: أشرف علی الشی ء(کتاب العین، ج 2، ص: 12) همچنین اگر با حرف «علی»بیاید: إذا استعمل بحرف علی: یدلّ علی الاستعلاء و الإحاطة(التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج 7، ص: 130)

*این توجه ویژه، مختص زوار قبر سید الشهدا سلام الله علیه است و لا غیر لذا هر زائری و هر مزوری چنین جایگاه ویژه ای را ندارد و این از خواصّ زیارت امام حسین سلام الله علیه است.

* خداوند با موسی علیه السلام تکلم کرد (...کلَّمَ اللَّهُ مُوسی تَکلیما) لذا مزور (سید الشهدا سلام الله علیه)به قدری در نزد خداوند اجر و قرب دارد که در این زمان(عرفه) خداوند با زوارش نیز به صورت مخاطب سخن می گوید« اسْتَأْنِفُوا» فَقَدْ غَفَرْتُ لَکمْ. .. اولا فعل ماضی در مورد غفران بکار برده است که دلالت بر محقق الوقوع بودن دارد لذا این غفران حتی به واسطه سین یا سوف به آینده موکول نگردید«فَقَدْ غَفَرْتُ» همچنین حرف«قد» نیز تاکیدی دیگر بر این امر است.

* اسْتَأْنِفُوا از ماده انف و از باب استفعال است که معنای طلب در آن قرار دارد اما از آنجا که این امر از سوی عالی(خداوند) به دانی (عبد) قرار دارد، علو و استعلا بر معنای طلبی غلبه دارد ضمن اینکه طلب و درخواست به نیاز بر می گردد و خداوند غنی بالذات است.

* زائر سیدالشهدا سلام الله علیه بر زائر بیت الله اولویت دارد... ثُمَّ یجْعَلُ إِقَامَتَهُ عَلَی أَهْلِ عَرَفَاتٍ

منبع:

ابن قولویه، جعفر بن محمد، کامل الزیارات، 1جلد، دار المرتضویة - نجف اشرف، چاپ: اول، 1356ش.ص171

علی محمد مظفری