وعده فرمودي كه در محشر بيايي در سه جا
44 بازدید
موضوع: تبلیغ

وعده فرمودی که در محشر بیایی در سه جا

وعده فرمودی که در محشر بیایی در سه جا

دست زوارت بگیری یا علی موسی الرضا

نزد میزان و صراط و نامه اعمالشان

وعده ات حق است و قولت صدق ای محبوب ما

ما به این امید سر بر آستانت می نهیم

انتظار مقدمت داریم ای جانا بیا

فی کامل الزیارات:قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع مَنْ زَارَنِی عَلَی بُعْدِ دَارِی وَ شُطُونِ مَزَارِی أَتَیتُهُ یوْمَ الْقِیامَةِ فِی ثَلَاثِ مَوَاطِنَ حَتَّی أُخَلِّصَهُ مِنْ أَهْوَالِهَا إِذَا تَطَایرَتِ الْکتُبُ یمِیناً وَ شِمَالًا وَ عِنْدَ الصِّرَاطِ وَ عِنْدَ الْمِیزَان

وعده مزور(حضرت رضا) به زیارت زائر در 3جای قیامت

در مورد زیارت امام رضا سلام الله علیه یکی از عبارات نصوص در حق زائر این است «غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ»همچنین مرحوم ابن قولویه در کامل الزیارات روایتی را از حضرت رضا سلام الله علیه آورده اند که حضرت برای زائرشان تضمین فرموده اند که در قیامت 3 جا به فریادشان می رسد تا اینکه زائر را از هول آن خلاص کند: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع مَنْ زَارَنِی عَلَی بُعْدِ دَارِی وَ شُطُونِ مَزَارِی أَتَیتُهُ یوْمَ الْقِیامَةِ فِی ثَلَاثِ مَوَاطِنَ حَتَّی أُخَلِّصَهُ مِنْ أَهْوَالِهَا إِذَا تَطَایرَتِ الْکتُبُ یمِیناً وَ شِمَالًا وَ عِنْدَ الصِّرَاطِ وَ عِنْدَ الْمِیزَان.

منبع:

ابن قولویه، جعفر بن محمد، کامل الزیارات، 1جلد، دار المرتضویة - نجف اشرف، چاپ: اول، 1356ش.ص304

علی محمد مظفری