وعده مزور(حضرت رضا) به زیارت زائر در 3جای قیامت
37 بازدید
موضوع: امامت و مهدویت

وعده مزور(حضرت رضا) به زیارت زائر در 3جای قیامت وشعر صلوات

 

در مورد زیارت امام رضا سلام الله علیه یکی از عبارات نصوص در حق زائر این است «غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ»همچنین مرحوم ابن قولویه در کامل الزیارات روایتی را از حضرت رضا سلام الله علیه آورده اند که حضرت برای زائرشان تضمین فرموده اند که در قیامت 3 جا به فریادشان می رسد تا اینکه زائر را از هول آن خلاص کند: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع مَنْ زَارَنِی عَلَی بُعْدِ دَارِی وَ شُطُونِ مَزَارِی أَتَیتُهُ یوْمَ الْقِیامَةِ فِی ثَلَاثِ مَوَاطِنَ حَتَّی أُخَلِّصَهُ مِنْ أَهْوَالِهَا إِذَا تَطَایرَتِ الْکتُبُ یمِیناً وَ شِمَالًا وَ عِنْدَ الصِّرَاطِ وَ عِنْدَ الْمِیزَان.

شعر صلواتی در دهه کرامت

 (شعر از: آقای سید محمد جواد شرافت)

دارد دل ما راه نجاتی دیگر

در مشهد و در قم عتباتی دیگر

بر بانوی با کرامت قم صلوات

بر شاه خراسان صلواتی دیگر

علی محمد مظفری

 منبع:

ابن قولویه، جعفر بن محمد، کامل الزیارات، 1جلد، دار المرتضویة - نجف اشرف، چاپ: اول، 1356ش.ص304