آیات ادبا در مقابله با اعجاز قرآن
24 بازدید
موضوع: کلام

آیات ادبا در مقابله با اعجاز قرآن

قرآن از معجزات پیامبر اسلام است و از جمله دلایل اعجاز آن بحث تحدی قرار دارد.

در آیه 23 بقره « وَ إِنْ کنْتُمْ فی رَیبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلی عَبْدِنا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ...»همچنین 88 اسراء«قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلی أَنْ یأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا یأْتُونَ بِمِثْلِهِ...»به این بحث اشاره گردیده است.

*مسیلمه کذاب *

 از جمله افرادی بود که در مقابله با اعجاز قرآن بر آمده و عبارات زیر را به زعم خویش همسنگ با کلام خداوند می داند که در جلد 4 سیره ابن هشام به آن اشاره گردیده است:

الفیل و ما الفیل و ما ادراک ما الفیل، له ذنب و بیل و خرطوم طویل.

لقد انعم اللّه علی الحبلی اخرج منها نسمة تسعی من بین صفاق وحشی.

و المبذرات زرعا و الحاصدات حصدا و الذاریات قمحا و الطاحنات طحنا و الخابزات خبزا و الثاردات ثردا و اللاقمات لقما. اهالّة و سمنا لقد فضلتم علی اهل الوبر و ما سبقکم اهل المدر.

*عبد اللّه ابو شاکر دیصانی*

او ساکن کوفه بوده و با هشام بن حکم مناظراتی داشته است و از چهار نفری است که از معارضین مشهور به حساب آمده و جریان معارضه و اظهار عجز و ناتوانی او گذشت. در مورد او آمده است که در اواخر عمر به محضر امام صادق علیه السّلام آمد و از گذشته خویش توبه نمود.

*سجاح بنت حارث تمیمیه*

او دختر حارث بن سوید تمیمی بود که مدعی نزول وحی بود و به سوی مسیلمه کذاب روی آورد و با او ازدواج نمود و از جملات معارضه گونه او چنین است:

 «انّ اللّه خلق النساء افراجا و جعل الرجال لهنّ ازواجا فتولج فیهنّ قعسا ایلاجا ثمّ نخرجها إذا نشاء اخراجا فینتجن لنا سخالا انتاجا»

*ابو العلاء معری*

او احمد بن عبد اللّه بن سلیمان، شاعر و لغت دان و استاد فن صنایع بوده است. به معارضه قرآن پرداخته است و نقل شده که معارضه او چنین بوده:

 «أقسم بخالق الخیل و الریح الهابّه بلیل، ما بین الاشراط و مطالع سهیل، ان الکافر لطویل الویل و ان العمر لمکفوف الذیل، تعدّ اتّق مدارج السیل و طالع التوبة من قبیل تنج و ما اخالک بناج»

 *ابو الطیب متنبی*

او احمد بن حسین بن حسن بن عبد الحمد کندری است. ادیب فن عربیت بوده و به معارضه قرآن پرداخته و آن چنان که نقل شده معارضه او چنین است:

 «و النجم السیار و الفلک الدوّار و اللیل و النهار ان الکافر لفی اخطار. أمض علی سنتک و أقف اثر من قبلک من المرسلین فان اللّه قامع بک زیع من ألحد فی دینه و ضلّ عن سبیله»

منبع: اعجاز القرآن در نظر اهل بیت عصمت سلام الله علیهم و بیست نفر از علمای بزرگ اسلام،سید رضا مودب،نشر احسن الحدیث قم،1379، ص: 213

علی محمد مظفری