ما بی وجود لطف تو مذهب نداشتیم...
28 بازدید
موضوع: تبلیغ

روضه امام صادق سلام الله علیه
علی محمد مظفری
(شعر از جناب آقای محمد رسولی زید عزه)

ما بی وجود لطف تو مذهب نداشتیم
در دین و علم این همه منصب نداشتیم
نورت اگر نبود به جز شب نداشتیم
ذکر حسین جان به روی لب نداشتیم

آری اگر که شیعه به پا هست و عاشق است
از قال باقر است از اين قال صادق است
*
با گوشه نگاه تو زائر درست شد
با روضه خوانی تو شعائر درست شد
از ذوق توست این همه شاعر درست شد
از قطره ای ز علم تو جابر درست شد

هرکس بدون توست به محشر معطل است
توحید ما طفیلی درس مفضل است
*
شاگرد تو اگرچه که چندین هزار بود
از آنهمه چقدر برای تو یار بود؟
دردت یکی نبود، غمت بیشمار بود
مثل علی همیشه به چشم تو خار بود

پس چاره ای به غیر صبوری نداشتی
بیش از سه چار شیعه تنوری نداشتی
*
خفاش هاي نیمه شب تار آمدند
تو در نماز، در پی پیکار آمدند
مانند دزد از سر دیوار آمدند
اینگونه در مدینه همه بار آمدند

بر روی خاک از نفس افتاده می کشند
اینها ز زیر پای تو سجاده می کشند
*
در کوچه نیست پوشش و عمامه بر سرت
آتش گرفته است دري در برابرت
اما نبود پشت در خانه همسرت
پیچیده است ناله "ای وای مادر"ت

این حال و روز و صحنه برای تو آشناست
در کوچه پابرهنه... برای تو آشناست
*
در کوچه دست بسته... علی بود و فاطمه
تنها ، غریب، خسته... علی بود و فاطمه
در بین خون نشسته... علی بود و فاطمه
با پهلویی شکسته... علی بود و فاطمه

آنكه فرشته بود پي هم نشيني اش
آمد به گوش ناله فضه خذینی اش