اگر گوشت نیست آبگوشت که هست ...
32 بازدید
موضوع: تبلیغ

اگر گوشت نیس آبگوشت که هست

علی محمد مظفری

مرحوم علامه ملا احمد نراقی نورالله مرقده الشریف در کتاب خزائن،صفحه64 آورده اند:گويند مورى حضرت سليمان را با جميع لشكر وعده مهمانى خواست و گفت وعده گاه كنار فلان دريا است بعداز آمدن سليمان و جمع شدن لشكر در كنار دريا مور حاضر شد و پاى ملخى با خود داشت در دريا انداخت و عرض كرد به سليمان:

«كل إن فاتك اللّحم فلم يفتك المرق»

 يعنى بخوريد آب اين دريا را اگر گوشت نيست آبگوشت هست.