فرو ریختن معبد با اذان میرفندرسکی
27 بازدید
موضوع: تاریخ و سیره

فرو ریختن معبد با اذان میرفندرسکی

علی محمد مظفری

مرحوم علامه ملا احمد نراقی رحمه الله در کتاب خزائن صفحه 49 به نقل سفر سیاحتی «میرفندرسکی» به یکی از بلاد کفر می پردازد که با اذان ایشان معبد به لرزه می افتد.

«نقل است که میرابوالقاسم فندرسکی در ایام سیاحت به یکی از ولایات کفّار رسید و با اهل آنجا از هر نوع گفتگو و مخالطه نمود.

روزی جمعی از اهل آن ولایت گفتند: از جمله اموری که دلالت بر حقیت مذهب ما و بطلان مذهب شما می کند آن است که معابد و کلیسای ما که حال قریب به دوهزار سال یا سه هزار سال است که بنا شده و مطلقاً اثر خرابی و سستی در آن راه نیافته و اکثر مساجد شما به صدسال باقی نمی ماند و خراب می شود و نظر بر اینکه حقیقت هر چیزی حافظ آنست پس مذهب ما برحقّ است.

سید در جواب گفته: که بقای معابد شما و خراب شدن معابد ما نه به این سبب است بلکه به جهت آن است که نظر به اینکه در مسجد ما عبادات صحیحه بجا آورده می شود و طاعت پروردگار در آنجا می شود، و نام آفریدگار عظیم در آنجا مذکور می شود بناء طاقت احتمال آن را ندارد و به این جهت خراب می شود و امّا معابد شما نظر بر اینکه از اینها خالیست و بعضی از اعمال فاسده و باطله در آن به عمل می آید به این جهت فتوری در آن بهم نمی رسد و اگر نه به جهت این عبادات می بود مساجد ما بیش از معابد شما و کنایس شما باقی می ماند و اگر عبادات ما و نام پروردگار ما در معابد شما برده شود لحظه ای طاقت احتمال آن را ندارد و خراب می شود.

گفتند: امتحان این امری است سهل تو بیا و داخل در معابد ما شو، و در آنجا طریق خود عبادتی کن تا صدق و کذب قول تو معلوم شود.

سید قبول نمود، توکل بر پروردگار نموده استمداد از ارواح طیبه اجداد طاهرین خود جسته وضو ساخته و رفت در کنیسه اعظم ایشان که در نهایت استحکام و متانت ساخته بودند و قریب به دو سه هزار سال بود که مطلقاً اثر فتور و سستی در آن بهم نرسیده بود، و جمعی کثیر از اهل آن ولایت به نظاره حاضر شدند و سید بعداز داخل شدن اذان و اقامه گفته مشغول نماز شد. و بعد از نیت یک مرتبه دست را به جهت تکبیرةالاحرام بلند کرد و به آواز بلند گفت اللّه اکبر و از کنیسه بیرون دوید فی الفور سقف کنیسه فرود آمده دیوارهای آن برهم ریختند.»