4 دستور طلایی علی سلام الله علیه جهت بی نیازی از دارو و درمان
26 بازدید
موضوع: روانشناسی

4 دستور طلایی علی سلام الله علیه جهت بی نیازی از دارو و درمان

علی محمد مظفری

مرحوم شیخ صدوق رحمه الله در کتاب شریف خصال جلد اول، صفحه 229 به نقل از جناب اصبغ بن نباته از امیرالمومنین علی سلام الله علیه 4 نکته طلایی طبی به فرزند خود امام مجتبی سلام الله علیه بیان فرمودند که با رعایت آنها از دارو و درمان مستغنی می گردیم.

1-لَا تَجْلِسْ عَلَی الطَّعَامِ إِلَّا وَ أَنْتَ جَائِعٌ (تا گرسنه نشده ای بر سر غذا منشین)

2- وَ لَا تَقُمْ عَنِ الطَّعَامِ إِلَّا وَ أَنْتَ تَشْتَهِیهِ(هنوز تا اشتها داری دست از غذا بکش به تعبیر بنده تا خِرخِره نخور)

3- وَ جَوِّدِ الْمَضْغَ (غذا رو خوب بجو)

4-وَ إِذَا نِمْتَ فَاعْرِضْ نَفْسَک عَلَی الْخَلَاءِ (قبل از خواب به مستراح برو)

 منبع روایت:ابن بابویه، محمد بن علی، الخصال، 2جلد، جامعه مدرسین - قم، چاپ: اول، 1362ش.ج 1؛ ص229