نوحه های ناب شهادت علی علیه السلام
17 بازدید
موضوع: تبلیغ

نوحه های ناب ویژه شهادت اول مظلوم عالم امیرالمومنین علی علیه السلام

التماس دعا

علی محمد مظفری

 ******************

شیعیان امشب به پا غوغای محشر می شود

دامن محراب تر از خون حیدر می شود

وارد باغ جنان آقای قنبر می شود

از صدای وا ابا گوش فلک کر می شود

در عزای مرتضی با دو چشم پر بکا

افکند شال عزا گردن خود مجتبی

آه و واویلا که از جور سپهر حیله باز

در میان مسجد کوفه به محراب نماز

بر سر سجادة طاعت ز تیغ جان گداز

کشته امشب صاحب تیغ دو پیکر می شود

می کند با شور و شین شاه مظلومان حسین

بحر فخر عالمین نور شمس مشرقین

امشب از شمشیر ابن ملجم شوم لعین

می شکافد ناوک ماه امیرالمؤمنین

امشب از قتل شهنشاه نجف اندر زمین

واژگون از بار ماتم عرش اکبر می شود

زینب از قتل پدر جامة نیلی به بر

می زند هر دم به سر بر علی خیر البشر

می زند عباس بر نعش پدر بانک غم او

گریه از بیداد ابن ملجم بی آبرو

امشب از جور و جفای کرکس و ظلم عدو

عندلیب باغ دین بی بال و بی پر می شود

آه در عرش برین می کند روح الامین

کو به بر معیوب دین کو امیرالمؤمنین

آه و واویلا که از جور سپهر کج مدار

شد به محراب عبادت کشته شاه تاجدار

بعد قتل ساقی روز جزا در روزگار

منبر خیرالبشر بی زیب و زیور می شود

کو امیرالمؤمنین شهریار ملک دین

کو شفیع المذنبین رحمه للعالمین

ابن ملجم زد چو اندر کوفه از راه وفا

تیغ زهرآلود را بر تارک شیر خدا

در عزای ابن عم مصطفی شال عزا

امشب اندر گردن سبط پیمبر می شود

از ره جور و ستم کشته شد فخر امم

بی سپاه و بی حشم زد به خلد امشب علم


سلام ما سلام ما به ناله های دیشبت

سلام ما سلام ما به اشک چشم زینبت

سلام ما سلام ما به سوز و تاب و آه تو

سلام ما سلام ما به خون قتلگاه تو

سلام ما سلام ما به قلب پر ز آه تو

سلام ما سلام ما به آخرین نماز تو

سلام ما سلام ما به اشک زینبین تو

سلام ما سلام ما به گریة حسین تو

سلام ما سلام ما به چهره و جبین تو

سلام ما سلام ما به قلب نازنین تو


چرا امشب مسجد کوفه، ساکت و آرام است و خاموش است؟

چرا امشب هر که را بینم با فغان و با غم هم آغوش است؟

چرا امشب زینب کبری مو پریشان است و سیه پوش است؟

شد به خون رنگین روی جانانم

ای علی جانم ای علی جانم

علی از خون جبینش بر خاک مسجد سجاده گسترده

علی مسجد را ز خون خود رنگ و رو داده شستشو داده

که جبرائیل از درون دل این ندا را با ناله آورده

کشته شد حیدر شاه خوبانم

ای علی جانم ای علی جانم

بپرسید از مسجد کوفه، سرور ما کو؟

مناجات و صوت جانسوز و خطبه گرم دلبر ما کو؟

امام ما پیشوای ما مقتدای ما رهبر ما کو؟

از غم مولا سینه سوزانیم

ای علی جانم ای علی جانم


 

وای من و وای من و وای من

شسته شد از خون، رخ مولای من

خرابه ها گشته پر از زمزمه

اشک فشانند یتیمان همه

چشم به راه همسر فاطمه

شسته شد از خون، رخ مولای من

مسجد کوفه شده بیت الحزن

خون چکد از چشم حسین و حسن

کرده فلک جامة نیلی به تن

خفته به خون ماه زمین و زمن

مسجد کوفه که شده پر خروش

نمی رسد اذان مولا به گوش

خون زند از دیده عباس به جوش

گشته چراغ عمر مولا خموش

قامت سرو نبوی تا شده

در همه جا محشر عظمی شده

خون به دل زینب کبری شده

اشک فشان در غم بابا شده

قامت قرآن شده نقش زمین

خاک به سر ریخته روح الامین

عرش خداوند جهان آفرین

شسته شده، شسته به خون جبین

دامن محراب شده لاله گون

شسته شده صورت مولا به خون


ای شیعیان خاک عزا ریزید بر سر

در سوگ جانسوز علی مولای قنبر

شد کشته مولا، آه و واویلا

بهر پدر امشب زند بر سینه و سر

زینب فروغ دیدة زهرای اطهر

شد کشته مولا، آه و واویلا

از تیغ دشمن تارک مولا شکسته

گرد مصیبت بر رخ عالم نشسته

شد کشته مولا، آه و واویلا

گوید امام مجتبی با ام کلثوم

بنگر کفن شد پیکر بابای مظلوم

شد کشته مولا، آه و واویلا

امشب حسین از داغ بابا بی قرار است

 قلبش چو برگ لاله از غم داغدار است

شد کشته مولا، آه و واویلا


شق القمر شد بین طلوعین

فرق امیرالمؤمنین، الله اکبر

از ماتم آن سلطان کونین

بر سر زند روح الامین، الله اکبر

آن سرو قامت تا بست قامت

در کوفه شد غوغای قیامت

از سوز داغ شمس امامت

عالم شده با غم قرین، الله اکبر

بر سجدة حق، شد کشته حیدر

لالة رویش گردیده پرپر

از تیغ جور خصم ستمگر

زینب شده ماتم نشین، الله اکبر

در راه یکتا، فرقش دو تا شد

کوفه سیه پوش زین ماجرا شد

عالم سراسر، ماتم سرا شد

 دل ها شده زار و حزین، الله اکبر


 

خدایا علی را کجا می برند

در این نیمة شب چرا می برند

برون شد ز خانه، چو زهرا شبانه

غریبم علی غریبم علی

برون شد ز جسم علی تیر غم

کفن شد به دست حسین و حسن

چه شد این دل شب به عباس و زینب

غریبم علی غریبم علی


 

گشته دریای خون سجده گاه علی

مسجد کوفه شد قتلگاه علی

یا علی، یا علی، یا علی، یا علی

ای که هستی ز مهر بر یتمیان پدر

خیز و بر کودکان نان و خرما ببر

انتظارت کشد طفل خونین دلی

یا علی، یا علی، یا علی، یا علی

می رسد هر زمان ناله از قدسیان

شد به خون جبین او به زهرا قرین

انتظارش کشد طفل خونین دلی

یا علی، یا علی، یا علی، یا علی

بر لبش این شعار که شدم رستگار

دیده چشم ترش زدن همسرش

انتظارش کشد طفل خونین دلی

یا علی، یا علی، یا علی، یا علی

برق تیغ ستم تا فضا را شکافت

فرق و پیشانی مرتضی را شکافت

سینة زهرا و مصطفی را شکافت

کشته شد آن که بود رهبر عالمی

یا علی، یا علی، یا علی، یا علی

88888888888888888888888888888888888

یامحمد اجر و پاداش رسالت داده شد             غرق خون هم دامن محراب و هم سجاده شد 

کشته شد مولا علی          یا علی ویا علی

بین محراب دعا ، روح رسالت کشته شد                 رکن دین افتاد از پا و عدالت کشته شد

                                             کشته شد مولا علی               یا علی ویا علی

          امت ختم رسل ، وقت عزاداری شده                 خون ز رخسار امیرالمومنین جاری شده

کشته شد مولا علی          یا علی ویا علی

    آسمان آخر گره وا کرد از کار علی                                      ریخت در محراب کوفه خون رخسار علی

کشته شد مولا علی          یا علی ویا علی

جبرئیل امشب از این ماتم گریبان چاک کن                       اشک چشم و خون رخسار علی را پاک کن

کشته شد مولا علی          یا علی ویا علی

می زند تا روز محشر شعله بر جان همه                                          روی گلگون علی ،روی کبود فاطمه

کشته شد مولا علی          یا علی ویا علی

هر فقیری در خرابه جامه بر تن می درد                                                بعد او کی بر یتیمان نان خرما می برد    

کشته شد مولا علی          یا علی ویا علی


777777777777777777777777777777777777777

نوحۀ شهادت مولا امیرالمومنین علیه السلام

دلم گرفته ای خدا به یاد غربت علی              چه می شود که رو نهم به روی تربت علی

گریه کند دو دیده ام برای مرتضی علی

علی علی علی علی       علی علی علی علی

ای دلِ دلشکستگان، تربت بی نشان تو                                   تمام خانه ها بود منتظر اذان تو

دو باره یک اذان بگو به خاطر خدا علی

علی علی علی علی       علی علی علی علی

خیز و بده دوباره جان به مسجد از خطابه ها                 چهره بپوش و سر بزن به گوشۀ خرابه ها

طفل یتیم بی غذا ، تورا زند صدا علی

 علی علی علی علی       علی علی علی علی

سلام ما سلام ما به درد و داغ و صبر تو                    اشک امام مجتبی گشته گلاب قبر تو

عزا گرفته بهر تو شهید کربلا علی

علی علی علی علی       علی علی علی علی

شعله زند به هر دلی یاد عطوفت دلت                        که می دهی ز مرحمت غذای خود به قاتلت

تو خود سفارش ورا کنی به مجتبی علی

  علی علی علی علی       علی علی علی علی

تو یار خلق بودی و قدر تو را نیافتند                                  ستمگران ز تیغ کین فرق تو را شکافتند

خون تو ریخت بر زمین فرق تو شد دو تا علی

 علی علی علی علی       علی علی علی علی

سلام ما سلام ما به دیدگان بسته ات                                     سلام ما سلام ما بر آن دل شکسته ات

خیز و ز سوز دل بخوان بار دگر دعا علی

 علی علی علی علی       علی علی علی علی